23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lâm Thị Mỹ Dạ (65 bài)
- Thái Bá Tân (62 bài)
- Bế Kiến Quốc (96 bài)
- Nguyễn Thuỵ Kha (128 bài)
- Nguyễn Hoàng Sơn (25 bài)
Tạo ngày 12/09/2015 18:23 bởi tôn tiền tử
Trần Quốc Toàn sinh năm 1949 tại Phú Xuyên, Hà Tây. Bút danh: Viễn Giao, Phan Sự, Kính Nhi, Tư Hai Mắt Kiếng. Ông viết nhiều thơ và truyện ngắn cho thiếu nhi.

Tác phẩm:
- Thưởng trăm roi (1985)
- Trái đất này có nhiều chuyện lạ (1987)
- Cổ tích bên đường
- Tháp Mười nhỏ (1988)
- Nhà có đội xiếc thú (1989)
- Sở thú mười hai con giáp (1994)
- Chuyện tự kể
- Viết đơn lên cát trắng (1995)
- Bàn tiệc 36 món (1996)

Giải thưởng:
- Giải thưởng truyện ngắn cuộc thi viết cho thiếu nhi do Bộ Văn hoá - Trung ương Đoàn và báo Văn nghệ tổ chức năm 1987 (cho 5 truyện).
- Tặng thưởng của Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam 1994 - 1995 (tập thơ Viết đơn lên cát trắng).