Nam:
Trăm lạy Ông Trời, mưa lụt ba ngày
Để cho con muỗi nó bay chừng nào
Cái nòi ở bụi ở rào
Trong cung ngoài điện chỗ nào cũng vô
Cái nòi ở bụi, ở hồ
Hình dung có ri rị, sao kêu cô dì dì

Nữ:
Ơi anh ơi!
Cái nòi ở bụi ở rào
Trong cung ngoài cấm chỗ nào cũng thậm sang
Ra vô trong trướng, ngoài màn
Anh hùng lác mặt, hồng nhan ghê mình
Bậu đừng thấy nhỏ mà khinh
Lẳng lơ có ri rị cũng bầm mình chớ chơi.


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973