19/01/2022 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con muỗi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2018 01:42

 

Nam:
Trăm lạy Ông Trời, mưa lụt ba ngày
Để cho con muỗi nó bay chừng nào
Cái nòi ở bụi ở rào
Trong cung ngoài điện chỗ nào cũng vô
Cái nòi ở bụi, ở hồ
Hình dung có ri rị, sao kêu cô dì dì

Nữ:
Ơi anh ơi!
Cái nòi ở bụi ở rào
Trong cung ngoài cấm chỗ nào cũng thậm sang
Ra vô trong trướng, ngoài màn
Anh hùng lác mặt, hồng nhan ghê mình
Bậu đừng thấy nhỏ mà khinh
Lẳng lơ có ri rị cũng bầm mình chớ chơi.
Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con muỗi