Kéo cưa lừa xẻ,
Ông thợ nào khoẻ,
Về ăn cơm vua.
Ông thợ nào thua,
Về bú tí mẹ.

Kéo cưa lừa xẻ,
Làm ít ăn nhiều,
Nằm đâu ngủ đấy.
Nó lấy mất cưa,
Lấy gì mà kéo.


Khảo dị:
Kéo cưa lừa xẻ,
Thợ khoẻ cơm vua,
Thợ thua cơm làng.
Thợ
nào dẻo dang,
Về nhà .
Bài đồng dao này thường được hát khi chơi trò chơi Kéo cưa lừa xẻ. Hai bạn chơi ngồi đối diện, nắm chặt tay nhau, sau đó vừa hát vừa kéo tay qua lại như đang cưa gỗ. Mỗi lần hát một từ thì lại đẩy hoặc kéo về một lần theo nhịp bài hát.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]