W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O
   Trước sân Trường
   Gió nhẹ lay
   Phượng bay lả tả.
  Một Cậu bé
  Mãi mê chơi
  Khôm lưng, khuỵu gối
  Bắn bi tới
  Bút mực rơi rồi
  Cậu chẳng hay.
 Vừa may!
  Một Cô bé
  Lớp kế bên
  Hồn nhiên, dễ mến
  Đến nhặt lên
 Bút trao- Tình bạn thêm thắm đượm
 Kỷ niệm tuổi hồng thật khó quên!

                   Lãng Tử Phi Vân: Triệu Minh Hiếu
                   -----------------------------------
                    (Từ sanh vạn lộ trình nhân thế
                  Ngẫm cuộc đời: Tàn, Bỉ, Thịnh, Suy!)

Phi Vân đại ca xin chân thành chúc cho Cô Bé luôn đạt được những gì Cô Bé muốn!
Chịu không?Hi..!

W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O-W-O