Nhà ta giàu sang
Có ngô làm vàng
Có sắn làm bạc
Có một đàn hạc
Là đám gà ri
Nhà chạm long li
Đầu đội mũ đỏ
Lọng che ta có
Là cả vòm trời.


Nguồn: Đồng dao Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học), Tần Gia Linh tuyển chọn và giới thiệu, NXB Giáo dục, 2004