Tiếng kêu rủ rì,
Là tiếng chim chài.
Nói một nói hai,
Là con sáo chợ.
Rắn rắn rợ rợ,
Là con chim công.
Đỏ mỏ xanh lông,
Là con chim chả (sả).
Moi dưa, moi quả,
Là con quạ già.
Tiếng kêu ả.. à,
Là con bìm bịp.
Vừa đi vừa nhịp,
Là con chìa vôi.
Làm tổ trên đồi,
Là con tú độc.
Ban đêm săn chuột,
Là con cú mèo.
Làm ổ chuồng heo,
Là con gà mái.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]