Lúa ngô là cô đậu nành
Đậu nạnh là anh đưa chuột
Dưa chuột là ruột dưa gang
Dưa gang là nàng dưa hấu
Dưa hấu cậu lúa ngô
Lúa ngô là cô đậu nành...


Nguồn: Đặng Thu Quỳnh, Tuyển chọn truyện, thơ, câu đố mẫu giáo, NXB Giáo dục, 2004