Ve vẻ vè ve,
Nghe vè nói ngược.
Năm nay lớn nước,
Thiên hạ được mùa.
Sinh ra cái cua,
Tám càng hai cẳng.
Nhất trọng nhì hiệp,
Vua chúa thì hiền.
Giấy bản thì đen,
Mực tàu thì trắng.
Gan lợn thì đắng,
Bồ hòn thì bùi.
Hương xạ thì hôi,
Thơm tho tổ cú.
Đàn ông to vú,
Đàn bà rậm râu.
Khoẻ cắn thì trâu,
Khoẻ cày thì chó.
Yếu chạy thì ngựa,
Khoẻ chạy thì sên.
Tối như đèn,
Sáng như xẩm.
Lẩm cẩm cơm nếp,
Cơm tẻ dẻo dang.
Cứng như khoai lang,
Bở như hòn đá.
Trên vườn thả cá,
Dưới ao trồng rau.
Nuôi vịt chọi nhau,
Gà trống lội nước.