Nam:
Lưới thưa, móc bạc, lồng son
Cầu mun chạm trỗ công ơn nghĩa dày
Sắm cái lồng đã thậm gay cho cái lồng
Nuôi cho tốt cánh dài lông
Gáy cao giọng thấp chim đồng biến sa
Đồ ăn đồ uống bỏ ra
Hết lúa tới thóc bỏ qua tới mè
Cái nòi cầm thú nói chẳng nghe
Bỏ vào lồng vùng vẩy chén với ve tan tành
Chim bay về núi Lạc linh
Diều tha, quạ gắp nát mình tan xương

Nữ:
Ơi anh ơi!
Anh trách con chim bạc, nó không bạc
Bởi lồng kia rách nát nên lưới nọ rã rời
Sào dựng một nơi, lồng treo một ngã
Chim trong lồng xót dạ thảo ngay
Hồi nào thóc lúa liền tay
Nước nôi thường chế, thường ngày bạn thường coi
Chim không ở bạn ơi!
Tại người hắt hủi nên lẻ loi chim lồng


Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973