Thằng Cuội ngồi gốc cây đa,
Thò chân xuống giếng được ba đồng tiền.
Một đồng mua trống, mua kèn,
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vua.
Một đồng mua bó rau khoai,
Thái ra cho nhỏ, thờ hai ông bà...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]