Lộn cầu vồng,
Nước sông đang chảy.
Thằng bé lên bảy,
Con bé lên ba.
Đôi ta cùng lộn.


Đây là trò chơi dân gian Lộn cầu vồng: Hai bạn đứng đối mặt nhau, nắm tay nhau cùng lắc tay theo nhịp của bài. Hát đến câu “Đôi ta cùng lộn” thì hai bạn cùng xoay người và lộn đầu qua tay của bạn kia. Sau câu hát hai bạn sẽ đứng quay lưng vào nhau. Tiếp tục hát bài đồng dao rồi quay trở lại vị trí cũ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]