màn mưa lất phất
trời đất bao la
mù toả sương sa
non ngàn chất ngất


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013