Nam Hùng, Anh Tuấn
Rủ nhau nặn đất.

Căng tròn trâu mộng
Thon thon ngựa vằn
Loang lổ hươu sao
Hồng hào lợn bạch
Mịn màng mèo nhung
Dữ dằn hổ sám.

Ồ, những con vật
Như đang reo cười
Như đang nhảy múa
Quanh ông mặt trời