Ngỡ ngàng trang giấy trắng
Đôi mắt xinh học trò
Bàn tay em ngượng ngập
Nét khoanh tròn chữ o.

Ôi, nét chữ đầu tiên
Như vòng trăng nho nhỏ
Như bông hoa mới nở
Toả hương - bàn tay em