Ve vẻ vè ve,
Nghe vè thằng Bợm.
Nấu cơm chưa chín,
Đi tắm biển Đông.
Đạp phải xương rồng,
Chặt ra chín khúc.
Gặp mụ bán ốc,
Máu chảy đỏ ngầu.
Gặp mụ bán dầu,
Dầu thơm bông lý.
Gặp mụ bán bí,
Bí chẻ hai gianh (khoanh).
Gặp mụ bán chanh,
Chanh chua như dấm.
Gặp mụ bán nấm,
Trọc óc trọc tai.
Gặp mụ bán khoai,
Khoai lưng nghẹo cổ.
Gặp mụ bán rổ,
Rổ sưa rết rết.
Gặp mụ bán ếch,
Ếch nhảy xom xom.
Gặp mụ bán dom,
Dom đỏ lòi lói.
Gặp mụ bán mói (muối),
Muốn mặn như trường (thường?).
Gặp mụ bán hương,
Hương thơm phưng phức.
Gặp mụ bán mứt,
Mứt đen thùi thui.
Gặp mụ bán chui,
Chui nhọn veo vẻo.
Gặp mụ bán kẹo,
Kẹo dẻo như da.
Gặp mụ bán ca (gà),
Ca kêu cút kít (chít chít?).
Gặp mụ bán mít,
Mít toàn cả xơ.
Gặp mụ bán tơ,
Tơ vò một nắm.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]