Nắng vàng tươi rải nhẹ
Bưởi tròn mọng trĩu cành
Hồng chín như đèn đỏ
Thắp trong lùm cây xanh.

Trời: trong, cao bát ngát
Đồng: sóng lúa rì rào
Diều lên như cánh én
Ngang trời với trăng sao.

Trâu của em no cỏ
Tắm dòng nước trong veo
Màu da đen bóng mượt
Lắng tai nghe sáo diều.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tiếng Việt 3 giai đoạn 1990-2003, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997