社日兩篇其二

陳平亦分肉,
太史竟論功。
今日江南老,
他時渭北童。
歡娛看絕塞,
涕淚落秋風。
鴛鷺回金闕,
誰憐病峽中。

 

Xã nhật lưỡng thiên kỳ 2

Trần Bình diệc phân nhục,
Thái sử cánh luận công.
Kim nhật Giang Nam lão,
Tha thì Vị Bắc đồng.
Hoan ngu khan tuyệt tái,
Thế lệ mãn thu phong.
Uyên lộ hồi kim khuyết,
Thuỳ liên bệnh giáp trung.

 

Dịch nghĩa

Trần Bình cũng từng chia thịt,
Sau quan viết sử có bàn về công trạng.
Hôm nay ông già ở phía nam sông Trường giang,
Bữa trước là đứa trẻ ở bắc sông Vị.
Vui mừng thấy vùng biên yên,
Nước mắt chảy trong gió thu.
Cò vạc lúc ở cửa vàng,
Ai thương kẻ bị bệnh trong vùng kẽm này.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trần Bình xưa cũng người chia thịt,
Quan chép sử từng viết ghi công.
Ngày nay Giang Nam có ông ,
Hồi trước bắc Vị trẻ trung thân người.
Vui sướng trông về nơi quan ải,
Trong gió thu lệ chảy ròng ròng.
Cò hạc cửa khuyết về cùng,
Lão bệnh trong kẽm, nhớ không hỡi người?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trần Bình chia thịt cũng từng,
Sau quan viết sử có bàn về công.
Nam Trường giang đó lão ông,
Trước là đứa trẻ bắc sông Vị này.
Vui mừng vùng ải yên đây,
Gió thu lệ chảy trong đầy lạnh sang.
Vạc cò lúc ở cửa vàng,
Ai thương kẻ bệnh trong làng kẽm đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trần Bình cũng đã từng chia thịt
Sử quan sau có viết công này
Ông già ở Giang Nam đây
Đã từng Vị Bắc trong bầy trẻ thơ
Vui mừng thấy cõi bờ yên tĩnh
Nước mắt rơi trong cảnh gió thu
Cửa vàng lúc ở uyên cò
Có ai thương bệnh ông già Giáp Trung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời