Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 24/12/2023 08:04 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Quỳnh Mai là một tác giả viết nhiều thơ cho thiếu nhi, trong đó có các tập thơ:
- Khu rừng trong thành phố (NXB Phụ nữ, 2018)
- Chốn thần tiên (NXB Phụ nữ, 2018)
- Tớ sợ cái đồng hồ (NXB Phụ nữ, 2018)