- Sao bạn trăng ham chơi
Vội biến đi đâu mất
Tôi vẫn đứng giữa trời
Suốt đêm không chợp mắt

- Bạn thì đứng một chỗ
Tôi phải đi khắp nơi
Công việc cứ luân hồi
Tôi vòng quanh Trái Đất.