Một tiếng sấm khô khốc
Rạch ngang qua bầu trời.
Rồi im lặng khắp nơi.
Một giây sau ta thấy
Trên những vòm lá xanh
Trên tôn lợp mái nhà,
Trên ghế dài, bồn hoa,
Trên xô và bình tưới
Thật nhanh và thật vội
Mưa gõ nhịp ào ào.