Con cá nhà giàu,
Là con cá nục.
Chặt ra nhiều khúc,
Là con cá chình.
Trai gái gập ghình,
Là con cá ve.
Chồng nói vợ nghe,
Là con cá mát.
Hết tiền hết bạc,
Là con cá cờ.
Tối ngủ hay rờ,
Là con cá ngứa.
Ăn ngày ba bữa,
Là con cá cơm.
Ăn chưa kịp đơm,
Là con cá hóc.
Dắt nhau lên dốc,
Là con cá leo.
Bụng thở phèo phèo,
Là con cá nóc.
Có gai trên óc,
Là con cá ngạch.
Đủ vi đủ cánh,
Là con cá chuồn.
Dắt nhau vô buồng,
Là con cá ngô.
Ăn cây lót ổ,
Là con cá chim.
Dắt nhau đi tìm,
Là con cá lạc.
Đi theo bạn hát,
Là cá nòng đầu.
Ăn sụp phênh sau,
Là con cá mối.
Bỏ vô trong cối,
Là con cá chày.
Dở chẳng nổi tay,
Là con cá liệt.
Đi theo đoàn xiếc,
Là con cá căn.
Già đã rụng răng,
Là con cá móm.
Gái đi cua trai,
Là con cá ngựa.