Bài này có nhiều dị bản. Cuốn "Văn học dân gian việt Nam" do Trần Hoàng, Triều Nguyên tuyển chọn, biên soạn, Nhà xuất bản Thuận Hoá, 2000 ghi là:
"Vuốt nuột hổ
Đổ bánh bèo
Xao xác vạc kêu
Nồi đồng vung méo
Cái keó thợ may
Cái cày làm ruộng
Cái phảng(1) phát bờ
Cái lờ bắt cá
Cái ná bắn chim
Cái kim may áo
Cái giáo đi săn
Cái khăn bịt trốc
Cái nốc đi buôn
Cái khuôn đúc bánh
Cái sánh(2) nấu chè
Cái ve rót rượu."


(1)phảng: dụng cụ có hình mã tấu nhưng hẹp khổ và dài hơn, dùng để cắt đất tém bờ.
(2)sánh: cái xoong, nồi
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.