Ăn một quả na,
Bằng ba quả quít.
Tôi ngồi nói thật,
Quả quít thì chua.
Bắt vua phải trẻ.
Quả vả thì chát,
Tôi tát mặt quan.
Quan chạy la làng,
Quăng đi quả quít,
Quăng đi quả vả,
Trả về quả na.


Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009