Một hôm, cáo và báo
Cãi nhau ai đẹp hơn
Báo nói: “Trên lưng tớ
Nhiều đốm đẹp hình tròn”

Cáo đáp: “Lưng cậu đẹp
Những đốm sáng nhiều màu
Tớ mới thực sự đẹp
Có đốm sáng trong đầu”

Có gì đáng khoe mẽ
Cái đẹp trên lưng mình?
Cái đẹp đáng quý nhất
Ấy là sự thông minh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]