Tròn một năm
Người bắt ách
Trâu ì ạch
Kéo chiếc cày

Hết mùa này
Sang mùa khác
Bụng đói rát
Đít còn đau

Mười năm sau
Trâu già yếu
Người đâu chịu
Chuyện thứ tha

Xẻ thịt ra
Ăn hê hả
Em thương quá!
Kiếp trâu cày

Nợ không vay
Mà phải trả.