thu về man mác
xơ xác chim vạc
ngơ ngác nai tơ
bơ vơ chú hạc


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013