23.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 12/07/2015 15:35 bởi tôn tiền tử
Nhà thơ Nguyễn Thanh Toàn sinh năm 1937, quê Như Lân, Văn Giang, Hưng Yên, sinh sống tại Hải An, Hải Phòng, mất ngày 29/1/2015 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng.

Tác phẩm:
- Hoa nắng (in chung, Hội VHNT Hải Phòng, 1981)
- Trăng của bé (in chung, NXB Kim Đồng, 1983)
- Chồng nụ chồng hoa (in chung, NXB Hải Phòng, 1985)

Giải thưởng:
- Giải Nhì Cuộc thi thơ tạp chí Văn nghệ, Hội Văn nghệ Việt Nam, 1961
- Giải B Cuộc thi thơ báo Người giáo viên nhân dân, 1970
- Giải Khuyến khích Giải thưởng văn nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm, 1995