Đây là cây xà cừ
Lá tròn và xanh biếc
Đây là cây bạch đàn
Lá xanh thoa phấn bạc

Khắp ngả đường quê ta
Cây xoè cho bóng mát
Cây cùng ta về nhà
Cây đưa ta đi học

Chúng em vâng lời Bác
Trồng tiếp những hàng cây
Cho mùa đông xanh tươi
Cho mùa hè gió mát

Và hàng cây nhớ Bác
Cứ vươn dài, vươn dài...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]