Em yêu mùa hè,
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê,
Rung rinh bướm lượn.

Thong thả dắt trâu
Trong chiều nắng xế,
Em hái sim ăn
Trời, sao ngọt thế!

Gió mát lưng đồi,
Ve ngân ra rả,
Trên cao lưng trời
Diều ai vừa thả.

Em yêu mùa hè
Có trái sim ngọt,
Em yêu đồi quê
Có cơn gió mát.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]