18/06/2021 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu (2)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 17:56

 

thu về man mác
xơ xác chim vạc
ngơ ngác nai tơ
bơ vơ chú hạc
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Thu (2)