16/06/2021 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn một quả na

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2019 22:36

 

Ăn một quả na,
Bằng ba quả quít.
Tôi ngồi nói thật,
Quả quít thì chua.
Bắt vua phải trẻ.
Quả vả thì chát,
Tôi tát mặt quan.
Quan chạy la làng,
Quăng đi quả quít,
Quăng đi quả vả,
Trả về quả na.
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn một quả na