Cái sáo mặc áo em tao,
Làm tổ cây cà,
Làm nhà cây chanh.
Đọc canh bờ giếng,
Mỏi miệng tiếng kèn.
Hỡi cô trồng sen,
Cho anh hái lá.
Hỡi cô trồng bưởi,
Cho anh hái hoa.
Cứ một cụm cà,
Là ba cụm .
Con nhà ông lý,
Mặc áo tía tô.
Con nhà thằng Ngô,
Mặc áo lang khách.
Hai con chim khách,
Đánh nhau trên cây.
Hai cái bánh giầy,
Đánh nhau mâm cỗ.
Có hai hạt đỗ,
Đánh nổ nồi rang.
Hai con kiến vàng,
Đánh nhau lọ mật.
Có hai hòn đất,
Đánh vật bờ ao.
Mày tát chuôm tao,
Tao tát ao mày.
Mày đầy rổ cá,
Tao đầy rổ tôm.
Mày đi chợ Cầu Nôm,
Tao đi chợ Cầu Dền.
Mày bán cửa đền,
Tao bán cửa vua.
Mày làm mắm chua,
Tao làm mắm thính.
Mày con ông chính,
Tao con ông xã.
Mày là cái cả,
Tao là thằng hai.
Mày đội bồ đài,
Tao đội nón méo.
Mày cầm cái kéo,
Tao cầm con dao.
Mày làm sao,
Tao làm vậy.
Mày đi buôn cậy,
Tao đi buôn hồng.
Mày đi lấy chồng,
Tao đi lấy vợ.
Mày lên kẻ chợ,
Tao về nhà quê.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]