Biển giấu mặt trời
Sáng ra mới thả
Quả cầu bằng lửa
Bay trên sóng xanh.

Trời như lồng bàn
Úp lên đồng lúa
Nhốt cả bầy chim
Đang còn mê ngủ.

Cỏ non sương đêm
Trổ đầy lưỡi mác
Nắng như sợi mềm
Xâu từng chuỗi ngọc.

Đất vươn vai thở
Thành khói lan a đà
Trời hừng bếp lửa
Xóm làng hiện ra.


Bài thơ được in trong SGK Tiếng Việt 3 tập 2 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) với tên tác giả Lam Giang, nhưng chưa rõ là tác giả Lam Giang nào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]