Mẹ viết thay con tặng hai ông ngoại

Cháu về thăm ông
Mà ông đi vắng
Mũ treo trên mắc
Gậy ngoắc góc nhà
Chỉ còn có bà
Vào ra thơ thẩn

Hồng chẳng ai chăm
Gai đâm tua tủa
Nhài không ai tỉa
Lá ra xồm xoàm
Bậc thềm gạch nghiêng
Cháu trèo suýt ngã

Đi đâu thế ông?
Để cháu đợi mãi
Để bà khắc khoải
Thắp hương gọi hoài...


1995

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]