Mùa gặt chim bay về
Lượn theo vòng lưỡi hái
Tìm hạt lép trong rơm
Nhặt hạt vàng rơi vãi

Chú Chìa Vôi nhóng nhánh
Nhúng đuôi xuống lá trầu
Chim Khách chừng muốn tránh
Trước lời mời không đâu

Từng đàn Sẻ rủ nhau
Cò bước từng bước một
Cu Gáy thì sốt ruột
Tiếng vọng gần vọng xa

Tre vít võng la đà
Lo cho chim chỗ trọ
Tu Hú còn dang dở
Rủ Sáo về cành đa

Mùa chim rộn đồng ta
Bay về theo mùa gặt
Nhặt những gì bỏ sót
Sau no ấm mùa màng


Nguồn: Mùa chim, NXB Hội nhà văn, 2013