Bố bận đọc báo
Mẹ bận soạn bài
Thế là cả hai:
“Bật tivi nhé?”

Tivi của bé
Là bạn bé chơi
Mỗi khi mọi người
Bận ơi là bận!


19/10/07

Viết cái này, thương các bé :)