Trâu là trâu ơi!
Lúa tốt bời bời
Ruộng nào ruộng nấy
Đầy như mâm xôi.

Trâu là trâu ơi!
Đừng ăn lúa đó
Bờ ni ngập cỏ
Tha hồ trâu ăn.

Trâu ăn cho no
Cỏ non ngọt xớt
Nước mương trong vắt
Mời trâu xuống đầm.

Ngày mai đông xuân
Trâu cày cho khoẻ
Nhớ nhé, nhớ nhé
Trâu là trâu ơi!


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tiếng Việt 3 giai đoạn 1990-2003 với tên tác giả Biên Thuỳ, chưa rõ là ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]