Bước đi học
Bé mừng vui
Được điểm mười
Bé khoe bố
Bị bạn nộ
Bé mách ông
Được hoa hồng
Bé tặng mẹ
Thích chuyện kể
Bé nịnh bà
Cả nhà ta
Đều vui sướng
Bé ăn uống
Mẹ lo toan
Bé ra đàng
Ông dẫn dắt
Bé thắc mắc
Bố giải bày
Bé khéo tay
Bà chỉ vẻ
Đúng bé khoẻ
Đúng bé ngoan
Thật hoàn toàn
Theo nghĩa đẹp