73.29
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phan Thị Thanh Nhàn (77 bài)
- Nguyễn Khoa Điềm (131 bài)
- Tuệ Sỹ (73 bài)
- Vương Trọng (122 bài)
- Anh Ngọc (77 bài)
Tạo ngày 06/11/2014 15:44 bởi tôn tiền tử
Trần Quốc Minh sinh năm 1943 tại Hải Phòng, viết thơ và truyện.

Tác phẩm:
- Thành phố con tàu (1974)
- Trồng nụ trồng hoa (1986)
- Tôi chỉ mong (1995)
- Bắc cầu (2000)
- Tuần hoàn của đất (2003)
- Gió thổi từ biển (2006)

Giải thưởng:
- Giải thưởng Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 1996 với tập thơ Tôi chỉ mong.
- Giải thưởng Văn nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 1994-1995
- Giải nhất cuộc thi thơ của người tàn tật Hải Phòng năm 1999
- Bài thơ Bắc cầu được giải của Đài NHK (Nhật Bản)
Giải ba truyện mi ni của tạp chí Tài hoa trẻ năm 2002