1. Ác nhân tự hữu ác nhân ma
 2. Ách giữa đàng mang qua cổ
 3. Ai chết trước thì được mồ mả
 4. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 5. Ai làm dữ nấy lo
 6. Ai mà nói dối cùng chồng, thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao
 7. Ái nhân như kỷ
 8. Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân
 9. Ai vác dùi đục đi hỏi vợ
 10. An bộ khả dĩ đương xa
 11. An cư lự nguy
 12. Anh em chém nhau đằng dọng, không chém đằng lưỡi
 13. Anh em gạo, đạo ngãi tiền
 14. Anh em hạt máu sẻ đôi
 15. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau
 16. Anh em như chân tay
 17. Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau
 18. Anh em xem mặt cho vay
 19. Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm
 20. Áo mặc sao qua khỏi đầu
 21. Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường
 22. Ao sâu tốt cá
 23. Ao sâu tốt cá, nước cả cá to
 24. Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại
 25. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
 26. Ăn bụi tre, dè bụi hóp
 27. Ăn cây nào rào cây ấy
 28. Ăn chưa no, lo chưa tới
 29. Ăn có bữa lo không có bữa
 30. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 31. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
 32. Ăn cơm chúa, múa tối ngày
 33. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 34. Ăn cơm mắm thấm về lâu
 35. Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ
 36. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 37. Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục
 38. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 39. Ăn không rau như đau không thuốc
 40. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
 41. Ăn làm sóng, nói làm gió
 42. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 43. Ăn lúc đói, nói lúc say
 44. Ăn một đọi nói một lời
 45. Ăn một miếng, tiếng một đời
 46. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 47. Ăn no sinh sự
 48. Ăn nồi bẩy thì ra, ăn nồi ba thì mất
 49. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
 50. Ăn quen, nhịn không quen
 51. Ăn tại thủ, ngủ tại công đường
 52. Ăn tấm trả giặt
 53. Ăn theo thuở, ở theo thì
 54. Ăn thì cho, buôn thì so
 55. Ăn thì vóc, học thì hay
 56. Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích
 57. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 58. Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ
 59. Ăn vặt quen mồm
 60. Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ
 61. Ăn xôi chùa ngọng miệng
 62. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột
 63. Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà
 64. Ba người đánh một, không chột cũng què
 65. Bà phải có ông, chồng phải có vợ
 66. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi
 67. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả
 68. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
 69. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ
 70. Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng
 71. Bát nước giải bằng vại thuốc
 72. Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt
 73. Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội
 74. Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu
 75. Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển
 76. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề
 77. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa
 78. Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con
 79. Biết sự đời, mười đời chẳng khó
 80. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
 81. Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm
 82. Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha
 83. Bói ra ma, quét nhà ra rác
 84. Bói rẻ còn hơn ngồi không
 85. Bố chồng là lông con phượng, mẹ chồng là tượng mới tô, nàng dâu là bồ nghe chửi
 86. Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang
 87. Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc
 88. Bồi ở lở đi
 89. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
 90. Bới bèo ra bọ
 91. Bới lông tìm vết
 92. Bụng làm dạ chịu
 93. Buộc cổ mèo, treo cổ chó
 94. Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện
 95. Bút sa, gà chết
 96. Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau
 97. Cả giận mất khôn
 98. Cả gió tắt đuốc
 99. Cá lớn nuốt cá bé
 100. Cá mè một lứa
 101. Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con
 102. Cả vốn lớn lãi
 103. Cái khó bó cái khôn
 104. Cái răng, cái tóc là góc con người
 105. Cau phơi tái
 106. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em
 107. Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em
 108. Cần tái, cải nhừ
 109. Câu đối cụ Phan, chữ nghè Đàn
 110. Cây chạm lá, cá chạm vây
 111. Cây có cội, nước có nguồn
 112. Cây ngay chẳng sợ chết đứng
 113. Cha anh hùng, con hảo hán
 114. Cha bưng mâm, con ngồi cỗ nhất
 115. Cha cầm khoáng, con bẻ măng
 116. Cha chung không ai khóc
 117. Cha đào ngạch, con xách nồi
 118. Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày
 119. Cha già con cọc
 120. Cha già đi nuôi con mượn
 121. Cha hổ mang đẻ con liu điu
 122. Cha làm thầy, con bán sách
 123. Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không
 124. Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn
 125. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 126. Cha muốn cho con hay, thầy mong cho con khá
 127. Cha muốn con hay, thày muốn trò khá
 128. Cha sinh chẳng bằng mẹ dưỡng
 129. Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh
 130. Cha thương con út, con út đái lụt chân giường
 131. Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với
 132. Cháu bà nội, tội bà ngoại
 133. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
 134. Chạy như cờ lông công
 135. Cháy thành vạ lây
 136. Chạy trời không khỏi nắng
 137. Chắc rễ bền cây
 138. Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm
 139. Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc
 140. Chân tốt về hài, tai tốt về hoàn
 141. Chê chồng trước đánh đau, gặp chồng sau mau đánh
 142. Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm
 143. Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn
 144. Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người
 145. Chết trong còn hơn sống đục
 146. Chỉ đường cho hươu chạy
 147. Chị em dâu như bầu nước lã
 148. Chị em không thèm đến ngõ
 149. Chị em nắm nem ba đồng
 150. Chị ngã em nâng
 151. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau
 152. Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con
 153. Chim có tổ, người có tông
 154. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè
 155. Chim, thu, nụ, dé
 156. Chó cắn thì chìa con ra
 157. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 158. Chó gầy hổ mặt người nuôi
 159. Chó treo, mèo đậy
 160. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở
 161. Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại
 162. Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào
 163. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa
 164. Chơi chó, chó liếm mặt
 165. Chơi dao sắc có ngày đứt tay
 166. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa
 167. Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú
 168. Chú như cha, già như mẹ
 169. Chung nhau thì giầu, chia nhau thì khó
 170. Chuối sau, cau trước
 171. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
 172. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
 173. Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng
 174. Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng
 175. Chửi cha không bằng pha tiếng
 176. Có an cư mới lạc nghiệp
 177. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất
 178. Có bột mới gột nên hồ
 179. Có bụng ăn, có bụng lo
 180. Có chí làm quan, có gan làm giầu
 181. Có chí thì nên
 182. Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh
 183. Có con không dậy để vậy mà nuôi
 184. Có con nhờ con, có của nhờ của
 185. Có công mài sắt có ngày nên kim
 186. Có cứng mới đứng đầu gió
 187. Có dốt mới có khôn
 188. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn
 189. Có hay không mùa đông mới biết
 190. Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu
 191. Có mình thì phải giữ
 192. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 193. Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo
 194. Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng
 195. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
 196. Có thực mới vực được đạo
 197. Có tiền mua tiên cũng được
 198. Có tiếng không có miếng
 199. Có vay có trả, mới thoả lòng nhau
 200. Con ai cha mẹ ấy
 201. Con ai người ấy xót
 202. Con ấp vú mẹ
 203. Con biết ngồi, mẹ rời tay
 204. Con biết nói, mẹ hói đầu
 205. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
 206. Còn cha ăn cơm với cá
 207. Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo
 208. Con chị cõng con em, con em lèn con chị
 209. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
 210. Con có khóc, mẹ mới cho bú
 211. Con có mạ như thiên hạ có vua
 212. Con có mẹ như măng ấp bẹ
 213. Con dại cái mang
 214. Con dâu mới về đan bồ chịu chửi
 215. Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn
 216. Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi
 217. Con đóng khố, bố cởi truồng
 218. Còn gà trống, gà mái thì còn gà giò
 219. Con gái giống cha giàu ba đụn
 220. Con gái là cái bòn
 221. Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ
 222. Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu
 223. Con giàu một bó, con khó một nén
 224. Con giun xéo lắm cũng quằn
 225. Con giữ cha, gà giữ ổ
 226. Con học, thóc vay
 227. Con hơn cha là nhà có phúc
 228. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
 229. Con khó có lòng
 230. Con khôn nở mặt mẹ cha
 231. Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư
 232. Con lên ba mới ra lòng mẹ
 233. Con lên ba, mẹ sa xương sườn
 234. Con lở ghẻ, mẹ hắc lào
 235. Con mắt là mặt đồng cân
 236. Con mẹ đẻ con con
 237. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu
 238. Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm
 239. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
 240. Còn nước, còn tát
 241. Con sâu bỏ rầu nồi canh
 242. Con thì mạ, cá thì nước
 243. Con trâu là đầu cơ nghiệp
 244. Con voi, voi dấu; con châu chấu, châu chấu yêu
 245. Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu
 246. Cõng rắn cắn gà nhà
 247. Cô cũng như cha, gì cũng như mẹ
 248. Cốc mò cò xơi
 249. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh
 250. Cờ đến tay ai người ấy phất
 251. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ
 252. Cơm không ăn, gạo còn đó
 253. Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng
 254. Cơm treo, mèo nhịn đói
 255. Cơm và, cháo húp
 256. Cú đói ăn con
 257. Cũ người mới ta
 258. Của anh như của chú
 259. Của bền tại người
 260. Của không ngon nhà nhiều con cũng hết
 261. Của làm ăn no, của cho ăn thèm
 262. Của mình để, của rể thì bòn
 263. Của mòn, con lớn
 264. Của một đồng, công một nén
 265. Của như kho không lo cũng hết
 266. Của thế gian đãi người thiên hạ
 267. Của thiên trả địa
 268. Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều
 269. Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô
 270. Dâu dâu rể rể cũng kể là con
 271. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng
 272. Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai
 273. Dâu là con, rể là khách
 274. Dễ người dễ ta
 275. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
 276. Đã khó, chó cắn thêm
 277. Đã tu thời tu cho trót
 278. Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm
 279. Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
 280. Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ
 281. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt
 282. Đánh chó ngó chủ nhà
 283. Đánh rắn phải đánh dập đầu
 284. Đắt ra quế, ế ra củi
 285. Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất
 286. Đất có lề, quê có thói
 287. Đất có thổ công, sông có hà bá
 288. Đất lành chim đậu
 289. Đất sỏi có chạch vàng
 290. Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm
 291. Đầu đi đuôi lọt
 292. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
 293. Đầu xuôi đuôi lọt
 294. Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ
 295. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ
 296. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
 297. Đến chậm gậm xương
 298. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối
 299. Đi dối cha, về nhà dối chú
 300. Đi đêm lắm có ngày gặp ma
 301. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 302. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
 303. Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em
 304. Điếc không sợ súng
 305. Đình đám người, mẹ con ta
 306. Đo bò làm chuồng
 307. Đói ăn vụng, túng làm liều
 308. Đói bụng chồng, hồng má vợ
 309. Đói cho sạch, rách cho thơm
 310. Đói lòng con, héo hon cha mẹ
 311. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
 312. Đóng cửa đi ăn mày
 313. Đong đầy bán vơi
 314. Đông chết se, hè chết lụt
 315. Đông tay hơn hay làm
 316. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại
 317. Đồng tiền liền khúc ruột
 318. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
 319. Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ
 320. Đời cha trồng cây, đời con ăn quả
 321. Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
 322. Đuổi con vào đám giỗ
 323. Được làm vua, thua làm giặc
 324. Được lòng ta xót xa lòng người
 325. Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà
 326. Được mùa lúa, úa mùa cau
 327. Được mùa quéo, héo mùa chiêm
 328. Được mùa thày chùa no bụng
 329. Đường đi hay lối, nói dối hay cùng
 330. Đường ở cửa miệng
 331. Đứt tay hay thuốc
 332. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em
 333. Én bay cao mưa rào lại tạnh
 334. Én bay thấp mưa ngập cầu ao
 335. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
 336. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
 337. Ếch tháng ba, gà tháng bảy
 338. Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia
 339. Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường
 340. Gái có con như bồ hòn có rễ
 341. Gái có công chồng chẳng phụ
 342. Gái dở thèm của chua
 343. Gái không chồng như thuyền không lái
 344. Gái lỗ tai, trai con mắt
 345. Gái ngoan làm quan cho chồng
 346. Gái tham tài, trai tham sắc
 347. Gái thở dài, trai nằm sấp
 348. Gạo đổ hót chẳng đầy thưng
 349. Gần lửa rát mặt
 350. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
 351. Gần nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn
 352. Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn
 353. Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ
 354. Già kén kẹn hom
 355. Giàu bán chó, khó bán con
 356. Giàu làm chị, khó luỵ làm em
 357. Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn
 358. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
 359. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 360. Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần
 361. Giầu bán ló, khó bán con
 362. Giầu con út, khó con út
 363. Giầu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ
 364. Giầu về bạn, sang về vợ
 365. Giấy rách phải giữ lấy lề
 366. Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ
 367. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
 368. Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa
 369. Gió heo may mía bay lên ngọn
 370. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy
 371. Gió thổi là chổi trời
 372. Góp gió thành bão, góp cây nên rừng
 373. Há miệng mắc quai
 374. Hai vợ chồng son, đẻ một con hoá bốn
 375. Hay ăn miếng ngon chồng con trả người
 376. Hay ăn thì lăn vào bếp
 377. Hay đi chợ để nợ cho con
 378. Hay làm thì đói, hay nói thì no
 379. Hay ở, dở đi
 380. Học thầy không tầy học bạn
 381. Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
 382. Hổ phụ sinh hổ tử
 383. Hơi đâu mà giận người dưng
 384. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
 385. Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi
 386. Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó
 387. Khác máu tanh lòng
 388. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn
 389. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 390. Khi nên, trời cũng chiều người
 391. Khỏi nhà ra thất nghiệp
 392. Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già
 393. Khôn từ trong trứng khôn ra
 394. Khôn với vợ, dại với anh em
 395. Không có lửa sao có khói
 396. Không con héo hon một đời
 397. Không con, chó ỉa mả
 398. Không mẹ lẹ chân tay
 399. Không ưa thì dưa có giòi
 400. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
 401. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 402. Lá rụng về cội
 403. Làm chị phải lành, làm anh phải khó
 404. Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề
 405. Làm hàng săng, chết bó chiếu
 406. Làm khi lành để dành khi đau
 407. Làm nghề gì ăn nghề ấy
 408. Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp
 409. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật
 410. Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại
 411. Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi
 412. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng
 413. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa
 414. Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
 415. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn
 416. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
 417. Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ
 418. Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống
 419. Lễ vào quan như than vào lò
 420. Lệnh ông không bằng cồng bà
 421. Liệu cơm gắp mắm
 422. Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng
 423. Lọt sàng xuống nia
 424. Lời chào cao hơn mâm cỗ
 425. Lời nói không cánh mà bay
 426. Lợn giò, bò bắp
 427. Lớn vú bụ con
 428. Lụt thì lút cả làng
 429. Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm
 430. Lựa được con dâu, sâu con mắt
 431. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 432. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 433. Mài mực dạy con, mài son đánh giặc
 434. Mạnh về gạo, bạo về tiền
 435. Máu chảy ruột mềm
 436. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
 437. Mất bò mới lo làm chuồng
 438. Mất cả chì lẫn chài
 439. Mất lòng trước, được lòng sau
 440. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà
 441. Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác
 442. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
 443. Mẹ ăn cơm chả, con lả bụng
 444. Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa
 445. Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ
 446. Mẹ con một lần da đến ruột
 447. Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục xạc
 448. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
 449. Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng
 450. Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi
 451. Mẹ già như chuối chín cây
 452. Mẹ già thì sâu nước ăn
 453. Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt
 454. Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo
 455. Mẻ không ăn cũng chết
 456. Mẹ lá rau lá má, con đầy rá đầy mâm
 457. Mẹ lừa ưa con ngọng
 458. Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối
 459. Mẹ với con lúa non cũng lấy
 460. Miệng ăn núi lở
 461. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
 462. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời
 463. Miệng nhà giầu nói đâu ra đấy
 464. Miệng quan trôn trẻ
 465. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường
 466. Môi hở răng lạnh
 467. Mồm miệng đỡ chân tay
 468. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
 469. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 470. Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể
 471. Một câu nhịn, chín câu lành
 472. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 473. Một con so bằng mười con dạ
 474. Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội
 475. Một đời kiện, chín đời thù
 476. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 477. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc
 478. Một mẹ già bằng ba đứa ở
 479. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 480. Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần
 481. Một người làm quan cả họ được nhờ
 482. Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ
 483. Một sào lúa non nuôi con nửa ngày
 484. Một tiền gà, ba tiền thóc
 485. Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê
 486. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè
 487. Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói
 488. Muốn nói oan làm quan mà nói
 489. Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước
 490. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi
 491. Mưa tháng ba hoa đất
 492. Mưa tháng tư hư đất
 493. Mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen
 494. Mưu cao chẳng bằng chí dày
 495. Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu
 496. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn
 497. Năm trước được cau, năm sau được lúa
 498. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
 499. Nắng đan đó, mưa gió đan gầu
 500. Năng nhặt chặt bị
 501. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc
 502. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
 503. Nén bạc đâm toạc tờ giấy
 504. Ngày lắm mối, tối nằm không
 505. Ngày năm thê bảy thiếp
 506. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
 507. Nghe con lon xon mắng láng giềng
 508. Nghèo thì giỗ tết, giàu hết anh em
 509. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
 510. Ngựa quen đường cũ
 511. Người ăn thì còn, con ăn thì mất
 512. Người ba đấng, của ba loài
 513. Người chửa cửa mả
 514. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân
 515. Người khôn dồn ra mặt
 516. Người là hoa đất
 517. Người làm nên của, của không làm nên người
 518. Người làm sao, chiêm bao làm vậy
 519. Người lười, đất không lười
 520. Người sống đống vàng
 521. Người sống về gạo, cá bạo về nước
 522. Người ta là hoa đất
 523. Nhà dột từ nóc dột xuống
 524. Nhà gần chợ để nợ cho con
 525. Nhà khó đẻ con khôn
 526. Nhà không chủ như tủ không khoá
 527. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
 528. Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại
 529. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
 530. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò
 531. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ
 532. Nhất tội, nhì nợ
 533. Nhất vợ nhì trời
 534. Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
 535. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
 536. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
 537. Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ
 538. Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng
 539. No ba ngày tết, đói ba tháng hè
 540. Nó lú có chú nó khôn
 541. Nói có sách, mách có chứng
 542. Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật
 543. Nói hay hơn hay nói
 544. Nòi nào giống ấy
 545. Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai
 546. Nuôi con thì tốn tiền quà, nuôi gà thì tốn tiền thóc
 547. Nuôi con trống dạ, đổ vạ ông vải
 548. Nuôi dâu thì dễ, nuôi rể thì khó
 549. Nuôi ong tay áo
 550. Nứa trôi sông chẳng giập thì gẫy
 551. Nước chảy chỗ trũng
 552. Nước chảy đá mòn
 553. Nước khe đè nước suối
 554. Nước mưa là cưa trời
 555. Ôm rơm rặm bụng
 556. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
 557. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
 558. Ở hiền gặp lành
 559. Ở trong chăn mới biết chăn có rận
 560. Phá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu
 561. Phận đàn em ăn thèm vác nặng
 562. Phép vua thua lệ làng
 563. Phú quý sinh lễ nghĩa
 564. Qua đò khinh sóng
 565. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng
 566. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
 567. Quan nhất thời, dân vạn đại
 568. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ
 569. Quan thời xa, bản nha thời gần
 570. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy
 571. Quen mặt đắt hàng
 572. Quen mui thấy mùi ăn mãi
 573. Quen tay hay làm
 574. Quỷ tha ma bắt
 575. Rán sành ra mỡ
 576. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
 577. Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn
 578. Rau nào sâu ấy
 579. Rắn già rắn lột, người già người chột
 580. Râu ông nọ cắm cằm bà kia
 581. Rế rách đỡ nóng tay
 582. Rộng miệng cả tiếng
 583. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay
 584. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm
 585. Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng
 586. Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng
 587. Rút dây động rừng
 588. Rượu cổ be, chè đầy ấm
 589. Rượu vào, lời ra
 590. Sai con toán, bán con trâu
 591. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo
 592. Sáng mưa, trưa tạnh
 593. Sanh không thủng cá đi đằng nào
 594. Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì
 595. Sẩy đàn tan nghé
 596. Sinh được một con, mất một hòn máu
 597. Sóng cả chớ ngã tay chèo
 598. Sống cậy nhà, già cậy mồ
 599. Sông có khúc, người có lúc
 600. Sống dầu đèn, chết kèn trống
 601. Sống lâu biết nhiều sự lạ
 602. Sống lâu lên lão làng
 603. Sông lở cát bồi
 604. Sống quê cha, ma quê chồng
 605. Sợ người ở phải, hãi người cho ăn
 606. Sớm rửa cưa
 607. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người
 608. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
 609. Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm
 610. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
 611. Tấc đất, tấc vàng
 612. Tẩm ngẩm mà đấm chết voi
 613. Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo
 614. Thả con săn sắt, bắt con cá rô
 615. Tham thì thâm, đa dâm thì chết
 616. Tháng ba bà già chết rét
 617. Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về
 618. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
 619. Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thuỷ
 620. Tháng bảy mưa gãy cành tràm
 621. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào
 622. Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc
 623. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ
 624. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân
 625. Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu
 626. Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết
 627. Tháng tám nắng rám trái bưởi
 628. Thánh cũng có khi nhầm
 629. Thắng không kiêu, bại không nản
 630. Thằng mõ có bỏ đám nào
 631. Thẳng mực tầu, đau lòng gỗ
 632. Thâm đông thì mưa
 633. Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu
 634. Thầy bói nói dựa
 635. Theo voi ăn bã mía
 636. Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ
 637. Thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng tư mất hoa cốc
 638. Thua keo này, bày keo khác
 639. Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly
 640. Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn
 641. Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh
 642. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng
 643. Thuyền mạnh về lái, gái mạnh về chồng
 644. Thuyền theo lái, gái theo chồng
 645. Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng
 646. Thứ nhất phạm phòng, thứ nhì lòng lợn
 647. Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi
 648. Thương con mà dễ, thương rể mà khó
 649. Thương con ngon rể, vác ghế đi tìm
 650. Thương gậm xương chẳng được
 651. Tích tiểu thành đại
 652. Tiền bạc đi trước mực thước đi sau
 653. Tiền không chân xa gần đi khắp
 654. Tiền lĩnh quần chị không bằng tiền chỉ quần em
 655. Tiền lĩnh quần chị, tiền chỉ quần em
 656. Tiền trao cháo múc
 657. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống
 658. Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình
 659. Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa
 660. Tốt danh hơn lành áo
 661. Tốt mốc ngon tương
 662. Tốt quá hoá lốp
 663. Trai có vợ như giỏ có hom
 664. Trai có vợ như rợ buộc chân
 665. Trai nhớ vợ cũ, gái nhớ chồng xưa
 666. Trai thời loạn, gái thời bình
 667. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
 668. Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch
 669. Trăm hay không bằng tay quen
 670. Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê
 671. Trăm nghe không bằng một thấy
 672. Trăm rác lấy nác làm sạch
 673. Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu
 674. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
 675. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết
 676. Trâu buộc ghét trâu ăn
 677. Trâu đẻ tháng sáu, vợ đẻ tháng mười
 678. Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy
 679. Trẻ cậy cha, già cậy con
 680. Tre già măng mọc
 681. Trẻ lên ba cả nhà học nói
 682. Trẻ muối cà, già muối dưa
 683. Trẻ trồng na, già trồng chuối
 684. Trẻ vui nhà, già vui chùa
 685. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay
 686. Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen
 687. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
 688. Trời không đóng cửa ai
 689. Trước lạ sau quen
 690. Trước làm nàng dâu, sau mới làm mẹ chồng
 691. Tuần hà là cha kẻ cướp
 692. Tức nước vỡ bờ
 693. Vạch lá tìm sâu
 694. Vạn sự khởi đầu nan
 695. Vàng thật không sợ lửa
 696. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp
 697. Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy
 698. Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt
 699. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng
 700. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng
 701. Vịt già, gà tơ
 702. Vợ chồng đầu gối, tay ấp
 703. Vợ dại không hại bằng đũa vênh
 704. Vợ đàn bà, nhà hướng nam
 705. Vua thua thằng liều
 706. Vụng sá vụng sịt lắm thịt cũng ngon
 707. Xanh nhà hơn già đồng
 708. Xanh vỏ đỏ lòng
 709. Xay lúa thì thôi ẵm em
 710. Xấu đều hơn tốt lỏi
 711. Xem trong bếp biết nết đàn bà
 712. Yếu chân chạy trước
 713. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
 714. Yêu con cậu, mới đậu con mình
 715. Yêu con chị vị con em
 716. Yêu nên tốt, ghét nên xấu
 717. Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể