1. Ác nhân tự hữu ác nhân ma
 2. Ách giữa đàng, mang qua cổ
 3. Ai chết trước thì được mồ mả
 4. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
 5. Ai làm dữ nấy lo
 6. Ái nhân như kỷ
 7. Ai thương tìm tới, ai ghét lánh thân
 8. Ai vác dùi đục đi hỏi vợ
 9. An bộ khả dĩ đương xa
 10. An cư lự nguy
 11. Anh em ai đầy nồi nấy
 12. Anh em chém nhau bằng sống, không ai chém nhau bằng lưỡi
 13. Anh em gạo, đạo ngãi tiền
 14. Anh em hạt máu sẻ đôi
 15. Anh em khinh trước, làng nước khinh sau
 16. Anh em như chân tay
 17. Anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau
 18. Anh em xem mặt cho vay
 19. Anh ngủ, em thức, em chực, anh đi nằm
 20. Áo mặc sao qua khỏi đầu
 21. Áo năng may năng mới, người năng tới năng thường
 22. Ao sâu tốt cá
 23. Ao sâu tốt cá, nước cả cá to
 24. Ẵm con chồng hơn bồng cháu ngoại
 25. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi
 26. Ăn bụi tre, dè bụi hóp
 27. Ăn cây nào rào cây ấy
 28. Ăn cây táo rào cây xoan đào
 29. Ăn chẳng có, khó đến mình
 30. Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn
 31. Ăn chưa no, lo chưa tới
 32. Ăn có bữa lo không có bữa
 33. Ăn có nhai, nói có nghĩ
 34. Ăn có nơi, làm có chỗ
 35. Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau
 36. Ăn cơm chúa, múa tối ngày
 37. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi
 38. Ăn cơm mắm thấm về lâu
 39. Ăn cơm mới, nhắc chuyện cũ
 40. Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng
 41. Ăn cơm nhà vác ngà
 42. Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
 43. Ăn của chồng thì ngon, ăn của con thì nhục
 44. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu
 45. Ăn ít ngon nhiều
 46. Ăn không lo của kho cũng hết
 47. Ăn không rau như đau không thuốc
 48. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa
 49. Ăn làm sóng, nói làm gió
 50. Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ
 51. Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
 52. Ăn lấy đời, chơi lấy thời
 53. Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong
 54. Ăn lúc đói, nói lúc say
 55. Ăn mày đánh đổ cầu ao
 56. Ăn mày nơi cả thế, làm rể nơi nhiều con
 57. Ăn mật giả gừng
 58. Ăn một bát, nói một lời
 59. Ăn một miếng, tiếng một đời
 60. Ăn nể ngồi không, non đồng cũng lở
 61. Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
 62. Ăn nhạt mới biết thương đến mèo
 63. Ăn như thuyền chở mã, làm như ả chơi giăng
 64. Ăn no sinh sự
 65. Ăn nồi bảy thì ra, ăn nồi ba thì mất
 66. Ăn ở trần, mần mặc áo
 67. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  2
 68. Ăn quen, nhịn không quen
 69. Ăn sung giả ngái
 70. Ăn tại thủ, ngủ tại công đường
 71. Ăn tấm trả giặt
 72. Ăn thật làm giả
 73. Ăn theo thuở, ở theo thì
 74. Ăn thì cho, buôn thì so
 75. Ăn thì vóc, học thì hay
 76. Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại
 77. Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích
 78. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 79. Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ
 80. Ăn vặt quen mồm
 81. Ăn vỏ dưa, thấy vỏ dừa mà sợ
 82. Ăn xôi chùa ngọng miệng
 83. Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột
 84. Ba keo thì mèo mở mắt
 85. Bà khoe con bà tốt, đến tháng mười một bà biết con bà
 86. Ba mươi được ăn, mồng một tìm đến
 87. Ba người đánh một, không chột cũng què
 88. Bà phải có ông, chồng phải có vợ
 89. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò chạy đi
 90. Ba tháng trông cây không bằng một ngày trông quả
 91. Bách nhân bách khẩu
 92. Bán anh em xa, mua láng giềng gần
 93. Bán chỗ nằm mua chỗ ngồi
 94. Bán gia tài mua danh phận
 95. Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ
 96. Bát còn có lúc xô xát huống chi vợ chồng
 97. Bát nước giải bằng vại thuốc
 98. Bảy mươi chưa què, chớ khoe rằng tốt
 99. Bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội
 100. Bắng nhắng như nhặng vào chuồng tiêu
 101. Bắt chấy cho mẹ chồng, thấy bồ nông dưới biển
 102. Bất học vô thuật
 103. Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề
 104. Bầu dục chấm nước cáy
 105. Bẻ hành bẻ tỏi
 106. Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa
 107. Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con
 108. Biết sự đời, mười đời chẳng khó
 109. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe
 110. Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm
 111. Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha
 112. Bóc ngắn cắn dài
 113. Bói ra ma, quét nhà ra rác
 114. Bói rẻ còn hơn ngồi không
 115. Bố chồng là ông lợn bạch, mẹ chồng là đách lợn lang
 116. Bốc mả kiêng ngày trùng tang, trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc
 117. Bồi ở lở đi
 118. Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới
 119. Bới bèo ra bọ
 120. Bới lông tìm vết
 121. Bụng làm dạ chịu
 122. Bụng trâu làm sao bụng bò làm vậy
 123. Buộc cổ mèo, treo cổ chó
 124. Buôn chung với đức ông
 125. Buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè hà tiện
 126. Buôn tàu buôn vã chẳng đã hà tiện
 127. Bụt nhà không thiêng, đi cầu Thích Ca ngoài đường
 128. Bút sa, gà chết
 129. Cá dưới sông, vợ chồng thuyền chài đánh nhau
 130. Cả giận mất khôn
 131. Cả gió tắt đuốc
 132. Cá lớn nuốt cá bé
 133. Cá mè một lứa
 134. Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con
 135. Cả vốn lớn lãi
 136. Cái khó bó cái khôn
 137. Cái răng, cái tóc là góc con người
 138. Cau phơi tái
 139. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em
 140. Cắt dây bầu, dây bí, chẳng ai cắt dây chị, dây em
 141. Cần tái, cải nhừ
 142. Câu đối cụ Phan, chữ nghè Đàn
 143. Cây chạm lá, cá chạm vây
 144. Cây có cội, nước có nguồn
 145. Cây ngay chẳng sợ chết đứng
 146. Cha anh hùng, con hảo hán
 147. Cha bưng mâm, con ngồi cỗ nhất
 148. Cha cầm khoáng, con bẻ măng
 149. Cha chung không ai khóc
 150. Cha đào ngạch, con xách nồi
 151. Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày
 152. Cha già con cọc
 153. Cha già đi nuôi con mượn
 154. Cha hổ mang đẻ con liu điu
 155. Cha làm thầy, con bán sách
 156. Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không
 157. Cha mẹ ngoảnh đi con dại, cha mẹ ngoảnh lại con khôn
 158. Cha mẹ sinh con trời sinh tính
 159. Cha muốn cho con hay, thầy mong cho con khá
 160. Cha muốn con hay, thày muốn trò khá
 161. Cha sinh chẳng bằng mẹ dưỡng
 162. Cha thắt khố dài, con cài thiết lĩnh
 163. Cha thương con út, con út đái lụt chân giường
 164. Cha trở ra trở vào, con ngồi cao gọi với
 165. Cháu bà nội, tội bà ngoại
 166. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
 167. Chạy như cờ lông công
 168. Cháy thành vạ lây
 169. Chạy trời không khỏi nắng
 170. Chắc rễ bền cây
 171. Chẳng được con trắm, con chép cũng được mớ tép, mớ tôm
 172. Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc
 173. Chân tốt về hài, tai tốt về hoàn
 174. Chê chồng trước đánh đau, gặp chồng sau mau đánh
 175. Chê thằng một chai, lấy thằng hai nậm
 176. Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn
 177. Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người
 178. Chết trong còn hơn sống đục
 179. Chỉ đường cho hươu chạy
 180. Chị em dâu như bầu nước lã
 181. Chị em không thèm đến ngõ
 182. Chị em nắm nem ba đồng
 183. Chị ngã em nâng
 184. Chiêm xấp tới, mùa đợi nhau
 185. Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con
 186. Chim có tổ, người có tông
 187. Chim ngói mùa thu, chim cu mùa hè
 188. Chim, thu, nụ, dé
 189. Chó cắn thì chìa con ra
 190. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
 191. Chó gầy hổ mặt người nuôi
 192. Chó treo, mèo đậy
 193. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở
 194. Chỗ ướt mẹ nằm, ráo xê con lại
 195. Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào
 196. Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa
 197. Chơi chó, chó liếm mặt
 198. Chơi dao sắc có ngày đứt tay
 199. Chớp đông nháy nháy, gà gáy thì mưa
 200. Chú đánh cha tôi, tôi tha gì chú
 201. Chú như cha, già như mẹ
 202. Chung nhau thì giầu, chia nhau thì khó
 203. Chuối sau, cau trước
 204. Chuồng gà hướng đông cái lông chẳng còn
 205. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
 206. Chưa học làm dâu đã hay đâu làm mẹ chồng
 207. Chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng
 208. Chửi cha không bằng pha tiếng
 209. Có an cư mới lạc nghiệp
 210. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng lương không mất
 211. Có bột mới gột nên hồ
 212. Có bụng ăn, có bụng lo
 213. Có chí làm quan, có gan làm giầu
 214. Có chí thì nên
 215. Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh
 216. Có con không dậy để vậy mà nuôi
 217. Có con nhờ con, có của nhờ của
 218. Có công mài sắt có ngày nên kim
 219. Có cứng mới đứng đầu gió
 220. Có dốt mới có khôn
 221. Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn
 222. Có hay không mùa đông mới biết
 223. Có hoa sói, tình phụ hoa ngâu
 224. Có mình thì phải giữ
 225. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
 226. Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo
 227. Có phúc lấy được dâu hiền, vô duyên lấy phải dâu dại
 228. Có tật giật mình, có tình kinh trong bụng
 229. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
 230. Có thực mới vực được đạo
 231. Có tiền mua tiên cũng được
 232. Có tiếng không có miếng
 233. Có vay có trả, mới thoả lòng nhau
 234. Con ai cha mẹ ấy
 235. Con ai người ấy xót
 236. Con ấp vú mẹ
 237. Con biết ngồi, mẹ rời tay
 238. Con biết nói, mẹ hói đầu
 239. Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ
 240. Còn cha ăn cơm với cá
 241. Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nhà nghèo
 242. Con chị cõng con em, con em lèn con chị
 243. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi
 244. Con có khóc, mẹ mới cho bú
 245. Con có mạ như thiên hạ có vua
 246. Con có mẹ như măng ấp bẹ
 247. Con dại cái mang
 248. Con dâu mới về đan bồ chịu chửi
 249. Con dòng thì bỏ xuống đất, con vật thì cất lên sàn
 250. Con đẹn con sài, chớ hoài bỏ đi
 251. Con đóng khố, bố cởi truồng
 252. Còn gà trống, gà mái thì còn gà giò
 253. Con gái giống cha giàu ba đụn
 254. Con gái là cái bòn
 255. Con gái mười bảy chớ ngủ với cha, con trai mười ba đừng nằm với mẹ
 256. Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu
 257. Con giàu một bó, con khó một nén
 258. Con giun xéo lắm cũng quằn
 259. Con giữ cha, gà giữ ổ
 260. Con học, thóc vay
 261. Con hơn cha là nhà có phúc
 262. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
 263. Con khó có lòng
 264. Con khôn nở mặt mẹ cha
 265. Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư
 266. Con lên ba mới ra lòng mẹ
 267. Con lên ba, mẹ sa xương sườn
 268. Con lở ghẻ, mẹ hắc lào
 269. Con mắt là mặt đồng cân
 270. Con mẹ đẻ con con
 271. Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu
 272. Con người ỉa đầu đường thì thối, con mình ỉa đầu gối thì thơm
 273. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
 274. Còn nước, còn tát
 275. Con sâu bỏ rầu nồi canh
 276. Con thì mạ, cá thì nước
 277. Con trâu là đầu cơ nghiệp
 278. Con voi, voi dấu; con châu chấu, châu chấu yêu
 279. Con vua tốt, vua dấu, con tôi xấu tôi yêu
 280. Cõng rắn cắn gà nhà
 281. Cô cũng như cha, gì cũng như mẹ
 282. Cốc mò cò xơi
 283. Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh
 284. Cờ đến tay ai người ấy phất
 285. Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ
 286. Cơm không ăn, gạo còn đó
 287. Cơm mẹ thì ngon, cơm con thì đắng
 288. Cơm treo, mèo nhịn đói
 289. Cơm và, cháo húp
 290. Cú đói ăn con
 291. Cũ người mới ta
 292. Của anh như của chú
 293. Của bền tại người
 294. Của không ngon nhà nhiều con cũng hết
 295. Của làm ăn no, của cho ăn thèm
 296. Của mình để, của rể thì bòn
 297. Của mòn, con lớn
 298. Của một đồng, công một nén
 299. Của như kho không lo cũng hết
 300. Của thế gian đãi người thiên hạ
 301. Của thiên trả địa
 302. Củi mục khó đun, chồng lành dễ khiến, chồng khôn khó chiều
 303. Dao thử trầu héo, kéo thử lụa sô
 304. Dâu dâu rể rể cũng kể là con
 305. Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng
 306. Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai
 307. Dâu là con, rể là khách
 308. Dễ người dễ ta
 309. Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
 310. Đã khó, chó cắn thêm
 311. Đã tu thời tu cho trót
 312. Đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà lấy hạt tấm
 313. Đàn bà không biết nuôi heo - đàn bà nhác
 314. Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ
 315. Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt
 316. Đánh chó ngó chủ nhà
 317. Đánh rắn phải đánh dập đầu
 318. Đắt ra quế, ế ra củi
 319. Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất
 320. Đất có lề, quê có thói
 321. Đất có thổ công, sông có hà bá
 322. Đất lành chim đậu
 323. Đất sỏi có chạch vàng
 324. Đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm
 325. Đầu đi đuôi lọt
 326. Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm
 327. Đầu xuôi đuôi lọt
 328. Đẻ con khôn mát như nước, đẻ con dại thì rát như hơ
 329. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ
 330. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
 331. Đến chậm gậm xương
 332. Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối
 333. Đi dối cha, về nhà dối chú
 334. Đi đêm lắm có ngày gặp ma
 335. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
 336. Đi một ngày đàng học một sàng khôn
 337. Đi việc làng giữ lấy họ, đi việc họ giữ lấy anh em
 338. Điếc không sợ súng
 339. Đình đám người, mẹ con ta
 340. Đo bò làm chuồng
 341. Đói ăn vụng, túng làm liều
 342. Đói bụng chồng, hồng má vợ
 343. Đói cho sạch, rách cho thơm
 344. Đói lòng con, héo hon cha mẹ
 345. Đom đóm bay ra, trồng cà tra đỗ
 346. Đóng cửa đi ăn mày
 347. Đong đầy bán vơi
 348. Đông chết se, hè chết lụt
 349. Đông tay hơn hay làm
 350. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại
 351. Đồng tiền liền khúc ruột
 352. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước
 353. Đời cha đắp nấm, đời con ấm mồ
 354. Đời cha trồng cây, đời con ăn quả
 355. Đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp
 356. Đuổi con vào đám giỗ
 357. Được làm vua, thua làm giặc
 358. Được lòng ta xót xa lòng người
 359. Được một bữa cơm người, mất mười bữa cơm nhà
 360. Được mùa lúa, úa mùa cau
 361. Được mùa quéo, héo mùa chiêm
 362. Được mùa thày chùa no bụng
 363. Đường đi hay lối, nói dối hay cùng
 364. Đường ở cửa miệng
 365. Đứt tay hay thuốc
 366. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em
 367. Én bay cao mưa rào lại tạnh
 368. Én bay thấp mưa ngập cầu ao
 369. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên
 370. Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước
 371. Ếch tháng ba, gà tháng bảy
 372. Gái chồng rẫy chẳng chứng nọ thì tật kia
 373. Gái chưa chồng hay đi chợ, trai chưa vợ hay đứng đường
 374. Gái có con như bồ hòn có rễ
 375. Gái có công chồng chẳng phụ
 376. Gái dở thèm của chua
 377. Gái không chồng như thuyền không lái
 378. Gái lỗ tai, trai con mắt
 379. Gái ngoan làm quan cho chồng
 380. Gái tham tài, trai tham sắc
 381. Gái thở dài, trai nằm sấp
 382. Gạo đổ hót chẳng đầy thưng
 383. Gần lửa rát mặt
 384. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng
 385. Gần nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn
 386. Ghen vợ, ghen chồng không nồng bằng ghen ăn
 387. Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khoẻ
 388. Già kén kẹn hom
 389. Giàu bán chó, khó bán con
 390. Giàu làm chị, khó luỵ làm em
 391. Giàu lúc còn son, giàu lúc con lớn
 392. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
 393. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh
 394. Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần
 395. Giầu bán ló, khó bán con
 396. Giầu con út, khó con út
 397. Giầu nhà quê không bằng kéo lê kẻ chợ
 398. Giầu về bạn, sang về vợ
 399. Giấy rách phải giữ lấy lề
 400. Giấy trắng mực đen, làm quen thiên hạ
 401. Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
 402. Gió đông là chồng lúa chiêm, gió bấc là duyên lúa mùa
 403. Gió heo may mía bay lên ngọn
 404. Giỏ nhà ai, quai nhà ấy
 405. Gió thổi là chổi trời
 406. Góp gió thành bão, góp cây nên rừng
 407. Há miệng mắc quai
 408. Hai vợ chồng son, đẻ một con hoá bốn
 409. Hay ăn miếng ngon chồng con trả người
 410. Hay ăn thì lăn vào bếp
 411. Hay đi chợ để nợ cho con
 412. Hay làm thì đói, hay nói thì no
 413. Hay ở, dở đi
 414. Học thầy không tầy học bạn
 415. Hòn đất nỏ bằng giỏ phân
 416. Hổ phụ sinh hổ tử
 417. Hơi đâu mà giận người dưng
 418. Hùm dữ chẳng nỡ ăn thịt con
 419. Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi
 420. Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó
 421. Khác máu tanh lòng
 422. Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn
 423. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm
 424. Khi nên, trời cũng chiều người
 425. Khỏi nhà ra thất nghiệp
 426. Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già
 427. Khôn từ trong trứng khôn ra
 428. Khôn với vợ, dại với anh em
 429. Không có lửa sao có khói
 430. Không con héo hon một đời
 431. Không con, chó ỉa mả
 432. Không mẹ lẹ chân tay
 433. Không ưa thì dưa có giòi
 434. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
 435. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
 436. Lá rụng về cội
 437. Làm chị phải lành, làm anh phải khó
 438. Làm dâu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề
 439. Làm hàng săng, chết bó chiếu
 440. Làm khi lành để dành khi đau
 441. Làm nghề gì ăn nghề ấy
 442. Làm phúc quá tay, ăn mày không kịp
 443. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc phật
 444. Làm rể chớ xáo thịt trâu, làm dâu chớ đồ xôi lại
 445. Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi
 446. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăm tằm ăn cơm đứng
 447. Làm ruộng ba năm không bằng chăm tằm một lứa
 448. Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc
 449. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn
 450. Lắm sãi không ai đóng cửa chùa
 451. Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ
 452. Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống
 453. Lễ vào quan như than vào lò
 454. Lệnh ông không bằng cồng bà
 455. Liệu cơm gắp mắm
 456. Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng
 457. Lọt sàng xuống nia
 458. Lời chào cao hơn mâm cỗ
 459. Lời nói không cánh mà bay
 460. Lợn giò, bò bắp
 461. Lớn vú bụ con
 462. Lụt thì lút cả làng
 463. Lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm
 464. Lựa được con dâu, sâu con mắt
 465. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
 466. Lửa thử vàng, gian nan thử sức
 467. Mài mực dạy con, mài son đánh giặc
 468. Mạnh về gạo, bạo về tiền
 469. Máu chảy ruột mềm
 470. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
 471. Mất bò mới lo làm chuồng
 472. Mất cả chì lẫn chài
 473. Mất lòng trước, được lòng sau
 474. Mật ngọt chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà
 475. Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác
 476. Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
 477. Mẹ ăn cơm chả, con lả bụng
 478. Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa
 479. Mẹ chồng vai gồng vai gánh, cưới dâu về để thánh lên thờ
 480. Mẹ con một lần da đến ruột
 481. Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con xục xạc
 482. Mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn
 483. Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng
 484. Mẹ em tham giàu bắt chạch đằng đuôi
 485. Mẹ già như chuối chín cây
 486. Mẹ già thì sâu nước ăn
 487. Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt
 488. Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng phải theo
 489. Mẻ không ăn cũng chết
 490. Mẹ lá rau lá má, con đầy rá đầy mâm
 491. Mẹ lừa ưa con ngọng
 492. Mẹ sống bằng hai bàn tay, con ăn mày bằng hai đầu gối
 493. Mẹ với con lúa non cũng lấy
 494. Miệng ăn núi lở
 495. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
 496. Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời
 497. Miệng nhà giầu nói đâu ra đấy
 498. Miệng quan trôn trẻ
 499. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường
 500. Môi hở răng lạnh
 501. Mồm miệng đỡ chân tay
 502. Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật
 503. Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy
 504. Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể
 505. Một câu nhịn, chín câu lành
 506. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
 507. Một con so bằng mười con dạ
 508. Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội
 509. Một đời kiện, chín đời thù
 510. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 511. Một lượt cỏ thêm giỏ thóc
 512. Một mẹ già bằng ba đứa ở
 513. Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 514. Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần
 515. Một người làm quan cả họ được nhờ
 516. Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ
 517. Một sào lúa non nuôi con nửa ngày
 518. Một tiền gà, ba tiền thóc
 519. Một trăm đám cưới không bằng hàm dưới cá trê
 520. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bè
 521. Muốn nói ngoa làm mẹ cha mà nói
 522. Muốn nói oan làm quan mà nói
 523. Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước
 524. Mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi
 525. Mưa tháng ba hoa đất
 526. Mưa tháng tư hư đất
 527. Mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen
 528. Mưu cao chẳng bằng chí dày
 529. Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu
 530. Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn
 531. Năm trước được cau, năm sau được lúa
 532. Nắng chóng trưa, mưa chóng tối
 533. Nắng đan đó, mưa gió đan gầu
 534. Năng nhặt chặt bị
 535. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc
 536. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
 537. Nén bạc đâm toạc tờ giấy
 538. Ngày lắm mối, tối nằm không
 539. Ngày năm thê bảy thiếp
 540. Ngày tháng mười chưa cười đã tối
 541. Nghe con lon xon mắng láng giềng
 542. Nghèo thì giỗ tết, giàu hết anh em
 543. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn
 544. Ngựa Hồ gió bấc
 545. Ngựa quen đường cũ
 546. Người ăn thì còn, con ăn thì mất
 547. Người ba đấng, của ba loài
 548. Người chửa cửa mả
 549. Người có chí ắt phải nên, nhà có nền ắt phải vững
 550. Người đẹp về lụa, lúa tốt về phân
 551. Người khôn dồn ra mặt
 552. Người là hoa đất
 553. Người làm nên của, của không làm nên người
 554. Người làm sao, chiêm bao làm vậy
 555. Người lười, đất không lười
 556. Người một quan chớ khinh kẻ chín tiền
 557. Người sống đống vàng
 558. Người sống về gạo, cá bạo về nước
 559. Người ta là hoa đất
 560. Người trước bắc cầu, kẻ sau theo dõi
 561. Nhà dột từ nóc dột xuống
 562. Nhà gần chợ để nợ cho con
 563. Nhà khó đẻ con khôn
 564. Nhà không chủ như tủ không khoá
 565. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon
 566. Nhân hiền tại mạo
 567. Nhân vô thập toàn
 568. Nhất con nhì cháu thứ sáu người dưng
 569. Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại
 570. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
 571. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò
 572. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ
 573. Nhất tội nhì nợ
 574. Nhất vợ nhì trời
 575. Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
 576. Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai
 577. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng
 578. Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ
 579. Nhường cơm nhường áo không ai nhường chồng
 580. No ba ngày tết, đói ba tháng hè
 581. Nó lú có chú nó khôn
 582. No mất ngon, giận mất khôn
 583. No nên bụt, đói nên ma
 584. Nói có sách, mách có chứng
 585. Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật
 586. Nói hay hơn hay nói
 587. Nòi nào giống ấy
 588. Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai
 589. Nuôi con thì tốn tiền quà, nuôi gà thì tốn tiền thóc
 590. Nuôi con trống dạ, đổ vạ ông vải
 591. Nuôi dâu thì dễ, nuôi rể thì khó
 592. Nuôi ong tay áo
 593. Nứa trôi sông chẳng giập thì gẫy
 594. Nước chảy chỗ trũng
 595. Nước chảy đá mòn
 596. Nước khe đè nước suối
 597. Nước lã ra sông
 598. Nước mưa là cưa trời
 599. Ôm rơm rặm bụng
 600. Ôn cố tri tân
 601. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài
 602. Ở chọn nơi, chơi chọn bạn
 603. Ở hiền gặp lành
 604. Ở trong chăn mới biết chăn có rận
 605. Phá cây thì dễ, phá chồi chẳng dễ đâu
 606. Phận đàn em ăn thèm vác nặng
 607. Phép vua thua lệ làng
 608. Phú quý sinh lễ nghĩa
 609. Qua đò khinh sóng
 610. Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng
 611. Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
 612. Quan nhất thời, dân vạn đại
 613. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ
 614. Quan thời xa, bản nha thời gần
 615. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy
 616. Quen mặt đắt hàng
 617. Quen mui thấy mùi ăn mãi
 618. Quen tay hay làm
 619. Quỷ tha ma bắt
 620. Rán sành ra mỡ
 621. Ráng mỡ gà thì gió, ráng mỡ chó thì mưa
 622. Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn
 623. Rau nào sâu ấy
 624. Rắn già rắn lột, người già người chột
 625. Râu ông nọ cắm cằm bà kia
 626. Rế rách đỡ nóng tay
 627. Rộng miệng cả tiếng
 628. Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay
 629. Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm
 630. Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng
 631. Ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng
 632. Rút dây động rừng
 633. Rượu cổ be, chè đầy ấm
 634. Rượu vào, lời ra
 635. Sai con toán, bán con trâu
 636. Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo
 637. Sáng mưa, trưa tạnh
 638. Sanh không thủng cá đi đằng nào
 639. Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì
 640. Sẩy đàn tan nghé
 641. Sinh được một con, mất một hòn máu
 642. Sóng cả chớ ngã tay chèo
 643. Sống cậy nhà, già cậy mồ
 644. Sông có khúc, người có lúc
 645. Sống dầu đèn, chết kèn trống
 646. Sống lâu biết nhiều sự lạ
 647. Sống lâu lên lão làng
 648. Sông lở cát bồi
 649. Sống quê cha, ma quê chồng
 650. Sợ người ở phải, hãi người cho ăn
 651. Sớm rửa cưa
 652. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người
 653. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
 654. Tằm đói một bữa bằng người đói nửa năm
 655. Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh
 656. Tấc đất, tấc vàng
 657. Tẩm ngẩm mà đấm chết voi
 658. Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng, con cháu thì lo
 659. Thả con săn sắt, bắt con cá rô
 660. Tham thì thâm, đa dâm thì chết
 661. Tháng ba bà già chết rét
 662. Tháng ba dâu trốn, tháng bốn dâu về
 663. Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
 664. Tháng bảy kiến đàn, đại ngàn hồng thuỷ
 665. Tháng bảy mưa gãy cành tràm
 666. Tháng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào
 667. Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc
 668. Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mạ
 669. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân
 670. Tháng giêng trồng trúc, tháng lục trồng tiêu
 671. Tháng tám đói qua, tháng ba đói chết
 672. Tháng tám nắng rám trái bưởi
 673. Thánh cũng có khi nhầm
 674. Thắng không kiêu, bại không nản
 675. Thằng mõ có bỏ đám nào
 676. Thẳng mực tầu, đau lòng gỗ
 677. Thâm đông thì mưa
 678. Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu
 679. Thầy bói nói dựa
 680. Theo voi ăn bã mía
 681. Thiếu tháng hai mất cà, thiếu tháng ba mất đỗ
 682. Thiếu tháng tám mất hoa ngư, thiếu tháng tư mất hoa cốc
 683. Thua keo này, bày keo khác
 684. Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly
 685. Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn
 686. Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh
 687. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng
 688. Thuyền mạnh về lái, gái mạnh về chồng
 689. Thuyền theo lái, gái theo chồng
 690. Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng
 691. Thứ nhất phạm phòng, thứ nhì lòng lợn
 692. Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi
 693. Thương con mà dễ, thương rể mà khó
 694. Thương con ngon rể, vác ghế đi tìm
 695. Thương gậm xương chẳng được
 696. Tích tiểu thành đại
 697. Tiền bạc đi trước mực thước đi sau
 698. Tiền không chân xa gần đi khắp
 699. Tiền lĩnh quần chị không bằng tiền chỉ quần em
 700. Tiền lĩnh quần chị, tiền chỉ quần em
 701. Tiền trao cháo múc
 702. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống
 703. Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình
 704. Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa
 705. Tốt danh hơn lành áo
 706. Tốt mốc ngon tương
 707. Tốt quá hoá lốp
 708. Trai có vợ như giỏ có hom
 709. Trai có vợ như rợ buộc chân
 710. Trai nhớ vợ cũ, gái nhớ chồng xưa
 711. Trai thời loạn, gái thời bình
 712. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa
 713. Trăm bó đuốc cũng vớ được con ếch
 714. Trăm hay không bằng tay quen
 715. Trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê
 716. Trăm nghe không bằng một thấy
 717. Trăm rác lấy nác làm sạch
 718. Trăng mờ tốt lúa nỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu
 719. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
 720. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết
 721. Trâu buộc ghét trâu ăn
 722. Trâu đẻ tháng sáu, vợ đẻ tháng mười
 723. Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy
 724. Trẻ cậy cha, già cậy con
 725. Tre già măng mọc
 726. Trẻ lên ba cả nhà học nói
 727. Trẻ muối cà, già muối dưa
 728. Trẻ trồng na, già trồng chuối
 729. Trẻ vui nhà, già vui chùa
 730. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay
 731. Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen
 732. Trời đang nắng, cỏ gà trắng thì mưa
 733. Trời không đóng cửa ai
 734. Trước lạ sau quen
 735. Trước làm nàng dâu, sau mới làm mẹ chồng
 736. Tuần hà là cha kẻ cướp
 737. Tức nước vỡ bờ
 738. Vạch lá tìm sâu
 739. Vạn sự khởi đầu nan
 740. Vàng thật không sợ lửa
 741. Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp
 742. Vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy
 743. Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt
 744. Việc người thì sáng, việc mình thì quáng
 745. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng
 746. Vịt già, gà tơ
 747. Vợ chồng đầu gối, tay ấp
 748. Vợ dại không hại bằng đũa vênh
 749. Vợ đàn bà, nhà hướng nam
 750. Vua thua thằng liều
 751. Vụng sá vụng sịt lắm thịt cũng ngon
 752. Xanh nhà hơn già đồng
 753. Xanh vỏ đỏ lòng
 754. Xay lúa thì thôi ẵm em
 755. Xấu đều hơn tốt lỏi
 756. Xem trong bếp biết nết đàn bà
 757. Yếu chân chạy trước
 758. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
 759. Yêu con cậu, mới đậu con mình
 760. Yêu con chị vị con em
 761. Yêu nên tốt, ghét nên xấu
 762. Yêu nhau chị em gái, rái nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể