Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 15/07/2014 00:02 bởi tôn tiền tử
Ngải Thân 艾申 người đời Tống, thân thế chưa rõ.