15.00
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 21/04/2010 20:18 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/04/2010 20:20 bởi hongha83
Trương Bá Đoan 張伯端 (983-1082) tự Bình Thúc 平叔, hiệu Tử Dương 紫陽, Tử Dương tiên nhân 紫陽仙人, sau đổi tên là Dụng Thành 用成, người đời xưng là Ngộ Chân tiên sinh 悟真先生, là đạo sĩ thời Tống, sáng lập phái Tử Dương thuộc Toàn Chân Đạo Nam Tông (全真道南宗). Thơ hiện còn 20 bài.