Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/05/2009 02:02 bởi hongha83
Trùng Hiển Thiền sư 重顯禪師 (980-1052) họ Lý 李, tự Ẩn Chi 隱之, người Toại Ninh (Đồng Nam, Tứ Xuyên) là thiền tăng đời Tống. Bởi sư ở lâu nơi núi Tuyết Đậu nên người đời sau còn gọi ông là Tuyết Đậu thiền sư. Sau khi mất thuỵ là Minh Giác đại sư. Đệ tử có 84 người, đứng đầu là Thiên Y Nghĩa Hoài.

Nguồn: Thơ thiền Đường - Tống/ NXB Đồng Nai, 2000.