Trăng khuyết trong lò nhuỵ ngọc sinh
Chu sa trong đỉnh thuỷ ngân bằng
Chỉ nhờ sức lửa điều hoà tốt
Trồng được mầm vàng mọc lớn dần


Nguồn: Đạo sĩ Trung Hoa thời cổ, NXBTH TP Hồ Chí Minh, 2004.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)