Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/04/2009 19:26 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 11/04/2009 19:54 bởi hongha83
Mục Tu 穆修 (979-1032) là nhà viết tản văn, nhà thơ đầu đời Tống, tự Bá Trường 伯長, người Vận Châu (nay thuộc Sơn Đông). Về sau sống ở Thái Châu. Đỗ tiến sĩ năm thứ 2 niên hiệu Tường Phù (1009), làm trong phủ Thái Châu của Lý tham quân. Mục Tu rất tôn sùng Hàn Dũ 韓愈 và Liễu Tông Nguyên 柳宗元, đã tự mình hiệu chính cổ văn của hai tác gia này, còn khắc ấn lên văn tập của Hàn, Liễu, đồng thời đề xướng học theo cổ văn của hai họ. Tác phẩm của Mục Tu hiện còn không nhiều nhưng sâu sắc, như "Bạc châu Nguỵ Võ Đế trướng miếu ký" 亳州魏武帝帳廟記 ca ngợi Tào Tháo 曹操, "Tống Lý tú tài quy tuyền Nam tự" 送李秀才歸泉南序 và "Tế đệ nhị Tử Văn" 祭第二子文 chịu ảnh hưởng rất rõ rệt Hàn Dũ, đặc biệt là về bút pháp. Về thơ, ông có phong cách thời Vãn Đường, tiêu biểu là bài "Chúc" 燭. Trước tác: "Hà Nam Mục Công tập" (3 quyển), "Tứ bộ tùng san" là sao bản ảnh đời Tống.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2)/ NXB Giáo Dục, 2003.