Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài thơ)
- Nguyễn Du (275 bài thơ)
- Nguyễn Công Trứ (112 bài thơ)
- Cao Bá Quát (275 bài thơ)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài thơ)
Tạo ngày 30/04/2013 22:21 bởi hongha83
Dương Thúc Hạp 楊叔合 (1835-1920) hiệu là Ngọc Hiên 玉軒, người xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông thi đỗ Cử nhân năm Kỷ Mão, niên hiệu Tự Đức 32 (1879) đời vua Lê Dực Tông và thi đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân năm Giáp Thân, niên hiệu Kiến Phúc 1 (1884) đời vua Nguyễn Giản Tông. Ông từng làm Đốc học tỉnh Nghệ An. Tác phẩm có: Nghệ Tĩnh sơn thủy vịnh 乂靖山水詠.