傑特山

蒼煙一徑入山林,
嘒嘒疏蟬抱樹吟。
綠野舊堂苔鎖色,
錦宮遺廟柏成陰。
金滕事業光前古,
麟閣功臣說到今。
知是九泉齊恨處,
平生虛辨子房心。

 

Kiệt Đặc sơn

Thương yên nhất kính nhập sơn lâm,
Huế huế sơ thiền bão thụ ngâm.
Lục Dã cựu đường đài toả sắc,
Cẩm Cung di miếu bách thành âm.
Kim đằng sự nghiệp quang tiền cổ,
Lân các công thần thuyết đáo câm (kim).
Tri thị cửu tuyền tề hận xứ,
Bình sinh hư biện Tử Phòng tâm.

 

Dịch nghĩa

Một lối nhỏ xanh mờ đi vào núi sâu,
Ve đầu mùa ôm cây kêu rì rì.
Ngôi nhà Lục Dã xưa, rêu đã che kín màu sắc,
Đền Cẩm Cung đế di tích, bách mọc mờ tối.
Sự nghiệp Kim đằng làm sáng thời xa xưa,
Các công thần ở gác Lân còn truyền đến ngày nay.
Biết đây là chỗ kẻ sĩ thất chí ở suối vàng,
Bình sinh chỉ bàn suông lòng Tử Phòng.


Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Khói lam lối nhỏ dẫn vào rừng,
Ve gọi trên cây tiếng chẳng ngừng.
Lục Dã nhà xưa rêu phủ khắp,
Cẩm Cung miếu cũ bách từng từng.
Kim đằng sự nghiệp gương còn sáng,
Lân các công thần kể đến cùng.
Biết nỗi hận lòng nơi chín suối,
Tử Phòng chuyện vãn chỉ suông không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Mù mịt đường vào tận giữa thung,
Tiếng ve thưa nhặt khuất cây rừng.
Ngôi nhà Tể tướng đầy rêu biếc,
Nền miếu danh nhân rợp bóng tùng.
Nghiệp lớn hòm vàng soi chẳng dứt,
Công cao gác phượng nói không cùng.
Suối vàng đây chốn ai ôm hận,
Bởi bụng Trương Lương nghĩ chửa thông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lối nhỏ xanh mờ vào núi sâu,
Đầu mùa rền rỉ tiếng ve sầu
Nhà xưa Lục Dã rêu che kín,
Di tích Cẩm Cung bách mọc dầy.
Sự nghiệp Kim đằng xưa vẫn sáng,
Công thần Lân các truyền ngày nay.
Hận lòng kẻ sĩ nơi âm phủ,
Ai biết Tứ Phòng lòng lão đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói biếc đường con dẫn đến rừng
Trên cành ra rả tiếng ve ngân
Nhà xưa Lục Dã đầy rêu cỏ
Đền cũ cung son rợp bóng thông
Sự nghiệp hòm vàng luôn rạng tỏ
Danh thần gác vẽ mãi ghi công
Suối vàng thất chí nơi an nghỉ
Sống khéo bàn suông ý Tử Phòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời