淮村兵後

小桃無主自開花,
煙草茫茫晚帶鴉。
幾處敗垣圍故井,
向來一一是人家。

 

Hoài thôn binh hậu

Tiểu đào vô chủ tự khai hoa,
Yên thảo mang mang vãn đới nha.
Kỷ xứ bại viên vi cố tỉnh,
Hướng lai nhất nhất thị nhân gia.

 

Dịch nghĩa

Cây đào nhỏ không chủ tự nở hoa,
Mênh mông sương cỏ quạ sáng lượn bay.
Mấy nôi tường đổ bao quanh giếng cũ,
Trước đây thảy đều có nhà.


Bài này tuyển từ Thạch Bình thi tập quyển 6, bản Tứ khố toàn thư. Thời Nam Tống, lưu vực sông Hoài là biên giới của Tống - Kim, chiến sự sảy ra liên miên cuộc sống của trăm họ bị phá hoại. Tác giả lấy một cây chồi xuân, chồi xuân không người thưởng thức làm nền cho bài thơ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Cội đào vô chủ cứ ra hoa
Bóng quạ chiều bay khói cỏ mờ
Mấy bức tường xiêu vây giếng cũ
Nhà nhà đâu thấy mái nhà ta

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Cây đào vắng chủ vẫn đơm hoa
Khói cỏ chiều vương bóng quạ sa
Tường đổ vây che bờ giếng cũ
Nhìn quanh, đây chính đất nhà ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Không chủ trồi đào tự nở hoa
Quạ sương cỏ rậm trải là là
Mấy nơi tường đổ bao quanh giếng
Tất cả đó đây trước có nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây đào vô chủ tự ra hoa,
Sương cỏ mênh mông quạ lượn sà.
Tường đổ bao quanh nơi giếng cũ,
Trước đây thảy thảy đều là nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời