Đói phải bỏ nhà chạy
Ngổn ngang đường chết đầy
Trời không mưa ra thóc
Đất chẳng đủ chôn thây
Số kiếp bao thê thảm
Chúng mình nghĩ sao đây?
Quan sức về phát chẩn
Chẳng qua nói cho hay
Cối chày bỏ trơ chỏng
Nồi chảo nhện chăng ngang
Đói ăn trụi cây cỏ
Cướp núi đầy rừng hoang
Người nói không ra tiếng
Chim hót giọng không vang
Riêng gì thóc gạo kém
Rau cũng đắt như vàng


Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)